Arcing Horn

  • Arcing Horn ZHJ

    Arcing Horn ZHJ

    Övergående överföringsledningsisolator parallella luckor (hädanefter kallad parallellgapet, kallar också båghornet) blixtskydd i tankens kärna ligger inom intervallet tillåten blixtutlösning, avståndet mellan anordning och isolator (sträng) parallellt, blixtar blixtar, luckor i kanalens frekvensbåge, skydda isolatorn från bågförbränning, förbättra framgångsgraden för återstängning. Denna standard specificerar relevanta tekniska förhållanden, t ...