Länkmontering

  • Traingle-yoke-plate-L-1040

    Traingle-ok-plate-L-1040

    Länkanslutning för att ansluta isolator och beslag på överspänningsledning. Okplattan är varmförzinkat stål. Formen på okplattan av LF-typ är precis som en rektangel i vilken ett oval hål är placerat i mittläget; den används för anslutning mellan två delar av separata ledare som utsätts för dubbelanslutningsisolatorsträng (upphängnings- eller spänningsisolatorsträng). Den är främst installerad på överliggande högspänningsöverföringsledning på 330KV. LF-typ okplatta är su ...